Béres Pharmaceuticals v skratke

 

  • Béres Phramaceuticals je maďarský rodinný podnik.
  • Je lídrom na trhu v produkcii a distribúcii produktov na ochranu zdravia.
  • Spoločnosť sa riadi mottom „Pre zdravých ľudí". Snaží sa uprednostňovať prírodné suroviny a minimalizovať nežiaduce účinky.
  • Nadväzuje na odkaz svojho zakladateľa vo vývoji a inovácii nových produktov.
  • Spĺňa požiadavky medzinárodných systémov kvality.
  • Je aktívna v sociálnej oblasti a podporuje zdravotné, kultúrne, charitatívne a cirkevné aktivity.
  • Rešpektuje etiku v podnikaní.
  • Kladie dôraz na vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu.
  • Zamestnáva kvalifikovaných a skúsených pracovníkov.
In shortIn short