Ako vznikol názov Bérešove kvapky

23.06.2011

Béres Pharmaceuticals nie je obyčajnou spoločnosťou, má svoju vlastnú tvár a je neoddeliteľne spojená s menom vynálezcu Dr. Józsefa Béresa. Spoločnosť, ktorá produkuje svetoznáme Béres Drops Plus (známe aj u nás ako Bérešove kvapky), zostala dodnes v rodinných rukách. Počas desaťročí svojho prudkého rozvoja na globálnom trhu si zachovala nielen svoju nezávislosť, ale najmä princípy humanity, ktoré sú s menom Dr. Béresa nezmazateľne spojené. Dnes sú Bérešove kvapky dostupné miliónom ľudí po celom svete.

Celý príbeh začal v šesťdesiatych rokov. Dr. József Béres sa dlhodobo zaoberal výskumom stopových prvkov obsiahnutých v pôde a ich vplyvom na vývoj rastlín. Určoval, ktoré stopové prvky podporujú želané vlastnosti poľnohospodárskych plodín, a ktorá kombinácia je tá najvhodnejšia. Pri svojich výskumoch odolnosti a kvality plodín čoraz častejšie nachádzal paralely s fungovaním ľudského organizmu, neskôr sa začal orientovať práve týmto smerom. Zaoberal sa vplyvom rôznych stopových prvkov na fungovanie ľudského organizmu. Zistil, že nedostatok určitých stopových prvkov spôsobuje zníženie obranyschopnosti, čím sa zhoršuje schopnosť imunitného systému bojovať s nádorovým ochorením.

 

Začiatkom 70-tych rokov zasiahla Dr. Béresa správa o ochorení jeho vlastnej sestry, ktorej niekoľko rokov po úraze hlavy diagnostikovali mozgový nádor. Po následnej operácii jej lekári dávali len pol roka života. To, čo bolo dovtedy predmetom jeho práce vo výskumnom ústave, sa ho zrazu bytostne dotýkalo. Chcel sa pokúsiť sestru zachrániť, preto s novým nasadením pokračoval vo svojich výskumoch. Výsledkom bol prípravok, ktorý sa najprv rozhodol otestovať na sebe a potom ho začal podávať aj svojej sestre. Zdravotný stav jeho sestry sa začal zlepšovať, až sa postupne sa vrátila k svojmu bežnému životu. Napriek prognózam prežila ešte viac ako 40 rokov.

 

Zvesť o podporných účinkoch Bérešových kvapiek sa rozšírila veľmi rýchlo. Prichádzali nielen pacienti s onkologickými ochoreniami, ale aj ďalší ľudia, ktorí sa zotavovali po chorobách, alebo mali problémy s imunitou a z tohto dôvodu trpeli rôznymi chorobami. Rozhodol sa im pomôcť a začal poskytovať Bérešove kvapky zadarmo. Onedlho navštevovali Dr. Béresa davy pacientov, čo sa stretlo s negatívnymi odozvami najmä zo strany vtedajších štátnych orgánov. Po dlhom boji sa nakoniec aj s výraznou podporou pacientov a humanistov v roku 1978 podarilo Bérešove kvapky uviesť na trh a zabezpečiť tak ich jednoduchšiu dostupnosť po celej krajine.

 

V roku 1989 bola založená spoločnosť Béres Pharmaceuticals ako rodinný podnik s cieľom produkovať Bérešove kvapky a ďalšie produkty v súlade s tradíciou humanity. Bérešove kvapky sa po uvedení na trh stali v podstate okamžite najobľúbenejším produktom vo svojej kategórii, a postupne prenikajú do viacerých krajín celého sveta.

 

Úspešná činnosť Béres Pharmaceuticals vyústila do vzniku Nadácie Dr. Béresa v roku 1995, ktorá v súlade s tradíciou humanity priamo, či prostredníctvom donorov aktívne podporuje projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, či kultúry. Béres Pharmaceuticals dnes vyrába takmer 50 rôznych produktov a pracuje na vývoji ďalších.