Slovník - minerály

Množstvo minerálov a stopových prvkov, ktoré sa nachádzajú v organizme, sa líši najmä kvantitatívnym pomerom. Minerály, ktoré sa nachádzajú v organizme vo väčšom množstve, sa nazývajú makroelementy. Stopové prvky sa nachádzajú iba v nepatrných množstvách, nazývajú sa mikroelementy.