Fosfor

Aká je úloha fosforu v organizme?

Fosfor je jedným z prvkov, ktoré sú v ľudskom organizme zastúpené v najvyššom množstve. 85% sa ho nachádza v kostiach. Fosfor netvorí len stavebnú zložku organizmu, ale je aj kľúčovým prvkom energetickej bilancie, nakoľko organizmus ukladá energiu vo fosfátových väzbách.

Ktoré potraviny obsahujú fosfor?

Dobré potravinové zdroje fosforu sú strukoviny, olejnaté semená a syry.

Ako sa prejavuje nedostatok fosforu?

Nedostatok fosforu sa vyskytuje hlavne u pacientov v nemocniciach, ako sprievodný znak ťažkých ochorení. V bežnom živote je nedostatok fosforu podstatne menej častý ako nedostatok iných minerálov.

Aká je odporúčaná denná dávka fosforu?

Odporúčaná denná dávka fosforu je od 190 do 775 mg pre deti v závislosti od veku a asi 700 mg pre dospelých.

Aké sú zdravotné riziká nadmerného príjmu fosforu?

Nadmerný príjem fosforu inhibuje aktiváciu vitamínu D v organizme a vstrebávanie vápnika v črevách. Kombinácia týchto dvoch efektov vedie k strate vápnika.