Vápnik

Akú má vápnik úlohu v organizme?

Najznámejší fakt o vápniku je ten, že je (pravdepodobne najvýznamnejšou) zložkou kostného tkaniva. Okrem toho, vápnik zohráva ústrednú úlohu v organizme - je potrebný pri svalových kontrakciách, produkcii hormónov a zrážaní krvi. Podieľa sa aj na prenose informácií vo vnútri bunky a regulácií množstva enzýmov.

Aké potraviny ho obsahujú?

Najlepšie zdroje vápnika sú mliečne výrobky. Významné množstvo vápnika obsahujú aj morské ryby a polievková zelenina.

Kto môže trpieť nedostatkom vápnika? Čo spôsobuje jeho nedostatok?

Najčastejším dôvodom nedostatku vápnika je nedostatočný príjem vitamínu D. Závažný nedostatok vápnika sa prejavuje kŕčovými stavmi a poruchami srdcovej činnosti. Miernejší nedostatok vápnika, ktorého výskyt je oveľa častejší, spôsobuje šupinatosť kože, krehkosť nechtov, ale jeho najzávažnejšie dôsledky sú nedostatočný vývoj kostry v mladom veku a pokles obsahu minerálov napr. osteoporóza v kostiach vo veku nad 35 rokov.

Aká je odporúčaná denná dávka vápnika?

Odporúčaná denná dávka je 360 – 1 500 mg pre deti v závislosti od veku a 1 000 – 1 500 mg pre dospelých.

Aké sú zdravotné riziká nadmerného príjmu vápnika?

Denný príjem, ktorý trvalo prevyšuje 2 500 mg, spôsobuje vysoké hladiny vápnika v krvi a poškodenie obličiek s možným vznikom obličkových kameňov.